Monthly Archives

Febbraio 2016
  • BUSINESS LADY MAGAZINE

    Cсписанието на деловата жена
    E първото по рода си месечно информационно издание с бизнес насоченост и внимателно подбрана аудитория от делови дами. Това е списанието на всяка уважаваща себе си съвременна работеща жена